vineri, ianuarie 9

Cheltuielile de judecată, "tips and tricks"

vineri, ianuarie 9

Cred că este inutil să vă spun care sunt riscurile probabile ale unui proces, în condiţiile în care excepţia activităţii judiciare în România este tocmai un proces echitabil.
Cât timp concepţia magistraţilor este că „nu sunt supuşi greşelii”, domniile lor nu vor valida, prin hotărârea pronunţată, argumentele unui punct de vedere străin de cel al instanţei, orgoliul fiind unul dintre păcatele preferate ale...(?)... Justiţiei.

Vis-a-vis de „tips and tricks”...dacă, din nefericire, ajungeţi să căutaţi dreptatea prin instanţe, pe lângă nervi şi frustrări, o să aveţi de achitat o grămadă mai MICĂ sau mai MARE de bani, reprezentând, în funcţie de natura şi obiectul cauzei, taxe judiciare de timbru, onorariu expertize, onorariu avocaţi, etc.
În cazul în care pierdeţi procesul, conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă, veţi fi obligaţi, DACĂ partea adversă solicită acest lucru, la plata cheltuielilor sale de judecată, printre care se poate număra şi onorariul avocatului acesteia (art.274, alin.(1) din Codul de procedură civilă).
Bineînţeles că şi tagma avocaţilor are, la rândul ei, păcate.

Să presupunem că vă judecaţi pentru recuperarea unor bani, deci o acţiunea în pretenţii, pierdeţi procesul şi aflaţi că aveţi de achitat o grămadă de bani cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând în cea mai mare parte, onorariul avocatului părţii adverse.
Desfăşurarea acţiunii:Înainte de acordarea cuvântului pe fondul cauzei, judecătorul întreabă părţile/avocaţii dacă mai au alte cereri, moment la care se depun (de regulă) chitanţele prin care se atestă achitarea onorariului. Însă, despre cuantumul acestui onorariu, partea poate afla mai târziu, atunci când instanţa pronunţă hotărârea şi află că a pierdut cauza şi trebuie să achite cheltuielile de judecată.
Inechitabil, nu?

Vă pot da două exemple (dintre cauzele lucrate pro bono):

I. Din cuatumul total al creanţei la plata căreia S.C. „I” S.R.L a fost obligată, doar 24,45 % reprezenta debitul propriu-zis, 66,07% reprezintând cheltuieli de judecată ale părţii adverse.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului[1], a statuat că partea care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil.
Există două raporturi conexe: raportul juridic civil dintre părţile contractului de asistenţă juridică (clinet/avocat) şi raportul juridic de drept procesual civil dintre părţi.
Art.274, alin.(3) din C.proc.civ. reglementeaza posibilitatea diminuării cheltuielilor, ori de câte ori judecătorul constată motivat că acestea sunt nepotrivit de mari, faţă de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat.
Cu toate acestea, raportul juridic dintre avocat şi clientul său nu este stânjenit în nici un fel, deoarece activitatea instanţei se limitează doar la reducerea corespunzătoare a cheltuielilor de judecată şi nu a onorariulul propriu-zis. Contractul de asistenţă juridică se menţine în integralitate, clientul plătind avocatului onorariul convenit.
Însă cealaltă parte va fi obligată să plătească adversarului numai onorariul în cuantumul fixat de instanţă.
Este incotestabil faptul că o asemenea prerogativă a instanţei este cu atât mai necesară cu cât respectivul onorariu, convertit în cheltuieli, urmează a fi suportat de partea adversă, dacă a căzut în pretenţii, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să-i fie opozabil. Ori, opozabilitatea sa faţă de partea potrivnică, care este terţ în raport cu convenţia de prestare a serviciilor avocaţiale, este consecinţa însuşirii sale de instanţă prin hotărârea judecătorească, prin al cărei efect creanţa dobândeşte caracter cert, lichid şi exigibil.
În concluzie, instanţa investită cu soluţionarea pretenţiilor de rambursare a cheltuielilor de judecată, în care sunt cuprinse şi onorariile avocaţiale, ar trebui să hotărască dacă acestea urmează a fi recuperate sau nu şi, de asemenea, în ce proporţie, în măsura în care constituie cheltuieli necesare care au fost în mod real făcute, în limita unui cuantum rezonabil.

II. Instanţa de apel a obligat S.C. „I” S.R.L., intimata reclamantă, şi pe intervenienta accesorie, d-na „K”, la plata sumei de 2.XXX de lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli de judecată, în condiţiile în care apelanta pârâtă, S.C. „A” S.R.L., nu a solicitat acest lucru.
Potrivit părţii introductive a Decizie comerciale a Curţii de Apel, la data la care s-a dezbătut cauza, reprezentanul apelantei a solicitat admiterea apelului aşa cum a fost formulat... „FĂRĂ cheltuieli de judecată.”
Cuantumul acestora a rezultat din calculul efectuat DOAR de către instanţa de judecată, FĂRĂ nici un fel de precizare din partea apelantei care oricum, aşa cum am precizat deja, NU solicitase, cu ocazia dezbaterii cauzei cheltuieli de judecată.
Astfel instanţa de apel reţine faptul că onorariul plătit de către apelantă este unul global, în cuantum de 20.XXX, 45 lei, pentru asistenţă juridică şi reprezentare în trei cauze.
Mai departe, instanţa de apel a procedat la împărţirea respectivului onorariu global (NOTA BENE: fără nici o precizare făcută în acest sens) şi, constatând faptul că s-au epuizat doar faza judecăţii în fond şi a judecăţii în apel, a apreciat că suma de 4.XXX, 95 lei reprezintă onorariul cuvenit, la care s-au adăugat taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar, cheltuielile avansate de către apelantă fiind în cuantum de 5.XXX de lei.
Ori, este incontestabil faptul că regimul acordării cheltuielilor de judecată este supus principiului disponibilităţii, consacrat de art.129, alin.(6) din C.pr.civ., ceea ce înseamnă că acestea vor fi acordate numai în măsura şi în cuantumul în care au fost solicitate.
Referitor la sistemul de calcul folosit de instanţa de apel pentru a determina cuantumul cheltuielilor de judecată, potrivit art.274, alin.3 din C.pr.civ., „judecătorii au dreptul să mărească sau să micşoreze” şi, deci, nu să „eşaloneze”.
În cazul în care, exercitându-şi rolul activ, instanţa apreciază asupra valoarea cheltuielilor de judecată (NOTA BENE: în cazul în care acestea au fost solicitate) trebuie să pună în discuţia părţilor acest aspect şi să facă aplicarea principiului contradictorialităţii.
Ori, prin faptul calculării cheltuielilor de judecată, în sensul de operaţii matematice de calcul, cu ocazia deliberării în Camera de Consiliu, fără a pune în discuţia părţilor, fără a da acestora ocazia de a-şi expune motivele, instanţa de apel a încălcat dipoziţiile porcesuale civile deoarece soluţionarea capătului de cerere privitor la cheltuielile de judecată trebuie să beneficieze de aceeaşi atenţie necesară judecării oricărei cereri şi trebuie să respecte toate principiile procedurii civile.

Morala?


Atunci când vă judecaţi şi când se depune chitanţa onorariului avocatului părţii adverse, dacă se solicită de către aceasta obligarea dumneavoastră, în cazul în care pierdeţi, la plata cheltuielilor de judecată, aveţi dreptul de a cunoaşte cuantumul acestuia şi de a solicita instanţei să pună în discuţie cererea de acordare a cheltuielilor, solicitând eventual reducerea acestuia.
În orice caz, trebuie să fiţi atenţi dacă se solicită sau nu cheltuieli de judecată de către partea adversă şi, mai ales, ce se consemnează în încheiere, pentru a nu avea surpriza neplăcută ca, ulterior, instanţa, în exces de zel, să acorde totuşi cheltuieli, să le împărtă şi să le socotească.[1] Hotărârea din 26 mai 2005, definitivă la 26 august 2005, în Cauza Costin împotriva României, publicată în M. Of. nr. 367 din 27 aprilie 2006, Hotărârea din 21 iulie 2005, definitivă la 30 noiembrie 2005, în Cauza Străin şi alţii împotriva României, publicată în M. Of. nr. 99 din 2 februarie 2006, Hotărârea din 23 februarie 2006 în Cauza Stere şi alţii împotriva României, publicată în M. Of. nr. 600 din 30 august 2007, Hotărârea din 19 octombrie 2006 în Cauza Raicu împotriva României, publicată în M. Of. nr. 597 din 29 august 2007, Hotărârea din 27 iunie 2006 în Cauza Petre împotriva României, publicată în M. Of. nr. 591 din 28 august 2007 etc .

22 comentarii:

Anonim spunea...

Alo! Alo! Tovarasi! Va rog! Tovarasi! A venit vremea sa ne revedem si in 2009. Asa ca dati sfoara in Sibiu si anuntati toti blogerii ca DUMINICA, 18 ianuarie, ora 17 la Bohemain Art&Flow, Piata Mica (sub Hostle) se face prima mare intalnire a blogerilor din Sibiu din 2009!!! Anuntati tovarasii, domnii, taranii, muncitorii si intelectualii posesori de bloguri!!! Puteti sa va confirmati prezenta la comentarii pe MAZEMANIA, important e sa fiti acolo!!!!

Dan Gheorghe spunea...

toate cele bune in 2009!

Anonim spunea...

ma bucur ca va place elogiul nebuniei .
ca umanist erasm a fost un geniu pacat ca nu a avut viziune politica si nu a inteles pe deplin ce monstru a iesit din ruinele evului mediu ( reforma ).
e o carte la editura humanitas despre Erasm scrisa de Johan Huizinga. sunt sigut ca o vei gasi mai mult decat placuta.
p.s. ce parere aveti de prof. ioan les , ca doctrinar ?

Anonim spunea...

Pana la urma a dat CEDO vreo definitie pentru "cuantumul rezonabil" al cheltuielilor de judecata, sau s-a limitat la a mentiona numai acest criteriu?

Raluca spunea...

Din câte ştiu, jurisprudenţa europeană statuează că stabilirea unor plafoane minime sau maxime este chiar neindicată, în ceea ce priveşte onorariul avocaţial. Criteriul rezonabilităţii onorariului avocaţial are însă câteva puncte de referinţă concrete: durata sau obiectul procesului şi nu în ultimul rând "munca" efectiv prestată de către avocat în cauza respectivă. În speţa de care făceam vorbire adversarul meu a solicitat obligarea la plata unui onorariu de 11.000 de lei pentru un proces ce privea emiterea unei ordonanţe de plată. Instanţa a apreciat că acest onorariu depăşeşte cu mult cuantumul rezonabil şi în consecinţă mi-a admis cererea de reducere având în vedere şi gradul redus de complexitate al unei cauze ce are ca obiect dispoziţiile O.G nr.5/2001.

Toate cele bune,
Raluca Ştefania Lazăr

Anonim spunea...

Are cineva o traducere pt textul acesta?Traducere pt cineva fara studii in domeniu:
- Cheltuielile de judecata nu sunt imputabile paratului care a recunoscut creanta/dreptul reclamantului si care n-a fost pus in intarziere. Nu se cumuleaza cele 2 principii ale sanctiunii la plata cheltuielilor: culpa partii si acoperirea prejudiciului partii castigatoare
-

Stefan C. spunea...

Buna ziua,acum ceva timp am fost amendat de Politia Locala Constanta si pentru ca am considerat ca masura a fost injusta ,am facut contestatie, in care am cerut anularea sau inlocuirea amenzii cu avertisment pe principiul egalitatii de tratament in aplicarea legii.Am fost plecat din tara pentru citeva luni.In acest timp a avut loc un termen care a fost amanat pentru prezentare probe si pe 15 noiembrie a avut loc procesul.Am vazut pe site-il Judecatoriei Constanta urmatoarea solutie:
Solutie: Admite în parte plângerea formulată de petent Ionescu, în contradictoriu cu intimata MUNICIPIUL CONSTANTA prin PRIMAR şi DIRECTIA POLITIEI LOCALE CONSTANTA. Anulează în parte procesul verbal de contravenţie seria DP nr. 000000 din 00.00.2011, încheiate de organul constatator MUNICIPIUL CONSTANTA prin PRIMAR, în sensul că înlocuieşte sancţiunea amenzii cu sancţiunea avertisment. Pune în vedere petenţilor ca, pe viitor, să nu mai săvârşească o altă contravenţie. Obligă petenta să achite intimatei MUNICIPIUL CONSTANTA cheltuieli de judecată în cuantum de 350 lei, reprezentând onorariu avocat. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare
Este normal sa trebuiasca sa platesc eu onorariul avocatului angajat de primarie?
Din cate am inteles ,eu am avut cistig de cauza si tot eu trebuie sa platesc avocatul lor?
Eu nu am numit un avocat,pentru ca nu imi permit,contestatia am facut-o singur pe acelasi considerent.In cotestatie am cerut sa se judece si in lipsa.
Amenda am platit-o pentru a ma incadra in cele 48 de ore.Am recuperat 2 milioane si acum am de plata 3,5 milioane.
Sper ca am reusit sa ma fac inteles.
Am uitat sa spun ca am fost sanctionat pentru parcare in loc interzis.
Va multumesc pentru timpul acordat,
Cu stima
Stefan C.

Raluca spunea...

Bună ziua,
Din câte am înţeles de la dumneavoastră, aţi solicitat în principal anularea procesului- verbal de contravenţie sau constatarea nulităţii acestuia, iar în subsidiar înlocuirea amenzii aplicate de către intimată cu sancţiunea avertismentului.
Plângerea dumneavoastră contravenţională a fost admisă doar în parte, în subsidiar, iar intanţa a făcut (probabil) aplicarea art.276 din Codul de procedură civilă, articol potrivit căruia:"
Când pretenţiile fiecărei părţi au fost încuviinţate numai în parte, instanţa va aprecia în ce măsură fiecare din ele poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, putând face compensarea lor".
Probabil că astfel instanţa a redus onorariul avocatului intimatei.
Trebuie însă menţionate două aspecte:
- Să verificaţi dacă cuatumul acestui onorariu a fost redus de către instanţă, pentru că în condiţiile în care vi s-a admis doar în parte plângerea acesta nu putea fi încuviinţat integral.
- Potrivit art.274, alin.(3)din Codul de procedură civilă, judecătorii au însă dreptul să mărească sau să micşoreze onorariile avocaţilor,.. ori de câte ori vor constata motivat că sunt nepotrivit de mici sau de mari, faţă de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat.
Astfel că orice apreciere asupra onorariuli respectiv ar trebui să fie motivată.
Cu privire la cuatumul cheltuielilor de judecată la care aţi fost obligat, reprezentate de onorariul avocaţial al intimatei, aţi putea formula recurs având în vedere tocmai obiectul pricinii.
Aveţi însă grijă, pentru că în cazul în care recursl va fi respins, veţi suporta din nou cheltuielile de judecată.

Stefan C. spunea...

Buna ziua,
va multumesc foarte mult pentru raspuns.
Daca nu va este cu suparare indraznesc sa va cer sfatul in continuare.
Nu am idee cit este onorariul unui avocat pentru o cauza ca aceasta si dupa cum spuneti dumneavoastra,ar trebui sa fie in functie de valoarea pricinii si al muncii depuse de avocat.
In acest caz a fost un termen pe 10 octombrie aminat pentru 15 noiembrie pentru administrare probe cind a fost data si solutia.
Tin sa precizez ca eu am venit in tara pe data de 15 noiembrie la ora 00,35 deci nu prea am avut cum sa ajung la proces unde as fi avut posibilitatea de a ma apara.
Pe de alta parte suma pe care am platit-o ca amenda este mai mica decit suma pe care sunt obligat sa o platesc acum si nu stiu daca este corect.
In ceea ce priveste solutia in sine,am inteles ca am cistigat in parte deci si Primaria a cistigat in parte ceea ce inseamna ca nu a pierdut si cistigat nimeni si ca atare ar trebui ca fiecare sa-si suporte cheltuielile.
Daca ar fi sa o iau dupa logica pentru care am fost obligat sa platesc cheltuielile partii adverse atunci si partea adversa ar trebui sa fie obligata sa plateasca cheltuielile mele.
Considerind ca o sa acordati si in continuare atentie acestui caz ,am rugamintea ,sa ma sfatuiti ce as mai putea face si ce sanse favorabile am,pentru a nu mai avea parte de alte surprize neplacute.
Cu tot respectul si multe multumiri,
Stefan C.

Raluca spunea...

Bună ziua,
Nu aveţi pentru ce să îmi mulţumiţi… îmi place „să mă dau cu părerea” :)
Cred că este extrem de frustrant pentru dumneavoastră să contestaţi o amendă, să câştigaţi în parte şi să fiţi obligaţi la plata cheltuielilor de judecată mai mari decât amenda aplicată!
Este aberant, dar adevărat!
Dar trebuie să reţineţi ce vă spuneam...onorariul avocatului primăriei trebuia să fie REDUS.
Trebuie să verificaţi dosarul să vedeţi cât a solicitat iniţial. Dacă instanţa a încuviinţat onorariul iniţial atunci soluţia este greşită sub acest aspect întrucât ar fi trebuit să-l reducă, admiţând în parte plângerea.
Da, aveţi dreptate. Cheltuielile s-ar fi compensat. Pentru aceasta trebuia în primul rând să faceţi dovada acestor cheltuieli şi în al doilea rând să solicitaţi acordarea lor.
Revenind la o eventuală soluţie...S-ar putea ca sentinţa pronunţată să fie IREVOCABILĂ, în urma modificării legii, şi atunci din păcate...nu mai este nicio soluţie de propus.
În cazul în care NU este irevocabilă aţi putea formula recurs şi să solicitaţi modificarea parţială a sentinţei recurate în ceea ce priveşte acordarea cheltuielilor de judecată. Atenţie însă: şi la recurs primăria îşi poate angaja avocat şi dacă vi se respinge recursul veţi fi obligat din nou la plata cheltuielilor de judecată.
Dar mai important decât atât: verificaţi ca sentinţa să nu fie IREVOCABILĂ. Dacă este irevocabilă atunci va trebui să achitaţi suma respectivă sau să aşteptaţi să vă execute silit, ceea ce nu v-aş sfătui întrucât în această fază se generează costuri suplimentare.
Îmi pare sincer rău pentru situaţia aberantă în care vă găsiţi şi din care sper să reuşiţi să ieşiţi.
Toate cele bune,
Raluca Ştefania Lazăr

Marin spunea...

As avea si eu o intrebare. La un proces de ucidere din culpa(accident auto), in care partea penala sa terminat,cine plateste cheltuielile de judecata pe partea civila. Mentionez ca pe partea penala le-am platit eu ca si inculpat. Vreau sa intreb daca o sa platesc tot eu si la partea civila sau aici intervin asigurarile. Si daca trebuie sa platesc eu are importanta cuantumul pretentiilor parti civile. Inca ceva, daca asiguratorul face recurs cine plateste cheltuielile de judecata al recurs Va multumesc

Raluca spunea...

@ Marin
Cheltuiele de judecată se acordă, indiferent de natura pricinii, după acelaşi principiu: partea care cade în pretenţii este obligată să le achite.
"Parte civilă" a unui proces penal nu înseamnă altceva decât o acţiune civilă izvorâtă dintr-un raport penal. Deci se aplică aceleaşi principii.
De obicei inculpatul are şi calitatea de parte responsabilă civilmente. În sarcina sa vor cădea cheltuielile de judecată.
Asiguratorul NU va putea fi obligat la plata acestor cheltuieli, pentru că cel puţin perspectiva instanţelor din Sibiu, asiguratorul NU este parte în proces.

Marin spunea...

Va Multumesc. Respectele mele

Stefan C. spunea...

Buna ziua,
va cer sfatul din nou.Am primit comunicarea hotaririi judecatoresti in data de 07.02.2012.
Pe site-ul Judecatoriei Constanta am gasit doua cazuri similare in care hotaririle privind cheltuielile de judecata sunt diferite.
Al meu (13344/212/2011)admis in parte cu cheltuieli 350 ron.
Numãr unic dosar: 5358/212/2011-admis in parte cu cheltuieli 155 ron.
Numãr unic dosar: 5048/212/2011 -admis in parte respinge cererile ambelor parti privind cheltuielile de judecata.
Ma ajuta cu ceva aceste hotariri si ce ar trebui sa fac?
Va multumesc inca o data pentru sfaturi.
Cu respect

Anonim spunea...

Intrun proces civil "litigii de munca"Tribunalul Tulcea ma obliga sa platesc cheltuieli de judecata in suma de 37200 lei.Eu fiind reclamant parata prin intampinare n-a cerut cheltuieli de judecata si nici in cuvantul de fond .Instanta a adaugat in incheiere "cu cheltuieli de judecata",desi nus-au cerut de catre parata!Suma e foarte mare,procesul a avutnumai doua sedinte de judec.la care a participat avocata paratei care a depus si intampinare.In cazuri similare la alte instante onorariul a fost ,in general,cam 1000 de lei.Mai am 7 zile pana la recurs.Exista vreo speranta de reducere a onorarului /.

Raluca spunea...

@Anonim
În primul rând trebuie să verificaţi să nu fie vroba despre o eroare materială de tehnoredactare în ceea ce priveste suma de 37.200 lei.
Există această posibilitate, iar procedura de îndreptare este prevăzută de art.281, articol potrivit căruia erorile materiale din hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cerere.
În al doilea rând, DACĂ partea adversă NU le-a solicitat atunci instanţa NU ar fi trebuit să acorde cheltuieli de judecată, întrucât procesul civil este guvernat de principiul disponibilităţii.
Dacă au fost doar două termene mă gândesc că în cauză nu a fost dispusă vreo expertiză a cărui costuri să fie suportate la sfârşit de partea care a căzut în pretenţii.
Dacă Nu este o eroare materială în dispozitivul sentinţei cu privire la suma respectivă, trebuie să faceţi recurs si numai sub acest aspect si să solicitaţi îndepărarea dispoziţiei cu privire la obligaţia dvs de a achita suma de 37.200 lei, sau în subsidiar reducerea acestei sume în limite rezonabile.

Anonim spunea...

Buna ziua,
As avea si eu nevoie de parerea unui specialist.Acum catva timp , mai exact in 2010-2011 am chemat in judecata Imprimeria Nationala,in baza legii 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public, proces care mi-a fost respins. Recursul la Curtea de Apel Bucuresti a avut aceeasi soarta :respins.Ce vreau sa spun este faptul ca nici la fond si nici la recurs nu s-au cerut cheltuieli de judecata,nici din partea mea si nici din partea lor ba din contra cei dela imprimerie au MENTIONAT ca nu solicita cheltuieli de judecata iar in deciziile tribunalului si a Curtii de Apel nu se pomeneste nimic de cheltuieli de judecata. Acum m-am trezit ca sunt dat in judecata pentru a ma obliga sa platesc suma de 40,507.93 lei reprezentand " cheltuieli de judecata , constand in onorariu avocatial", ocazionat de litigiul avut.Mai mentionez si faptul ca nu s-a pomenit nicaieri si niciodata ca "cheltuielile de judecata fac obiectul unui proces separat"
Va multumesc si stept sfatul dumneavoastra

Raluca spunea...

@ Anonim
Bună ziua,
Din punctul meu de vedere faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată în cursul procesului, reprezentate de „onorariu avocaţial”, NU înseamnă că acestea NU pot fi solicitate pe cale separată, printr-o acţiune distinctă, principală.
Astfel, potrivit art.274 din Codul de procedură civilă, partea care pierde procesul este obligată să suporte cheltuielile de judecată, atât cele efectuate de ea, cât şi cele efectuate de partea opusă, temeiul juridic al acestei obligaţii fiind culpa procesuală.
Acţiunea separată prin care se cer cheltuielile de judecată poate fi formulată în termen de 3 ani de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii prin care s-a dat câştig de cauză părţii care cere cheltuielile de judecată.
Temeiul juridic al acestei acţiuni constă în dispoziţiile art.998-999 din (vechiul) Cod civil, respectiv răspunderea civilă delictuală.
Mă raportez la acesta pentru că presupun că momentul rămânerii irevocabile a sentinţei este înainte de intrarea în vigoare a dispoziţiilor noului Cod civil.
Într-o astfel de acţiune, culpa procesuală reprezintă, în planul dreptului material, o răspundere civilă delictuală, fiind absolut însă necesar să fie îndeplinite condiţiile acesteia (faptă, vinovăţie, prejudiciu şi legătură cauzalitate).
Puteţi să vă apăraţi în cadrul procesului demonstrând eventual că NU există legătură de cauzalitate şi să solicitaţi depunerea contractului de asistenţă juridică, dovada achitării onorariului de avocat, etc. În subsidiar puteţi solicita instanţei reducerea acestuia într-un cuantum rezonabil, raportat la jurisprudenţa europeană care statuează că stabilirea unor plafoane minime sau maxime este chiar neindicată, în ceea ce priveşte onorariul avocaţial. Criteriul rezonabilităţii onorariului avocaţial are însă câteva puncte de referinţă concrete: durata sau obiectul procesului şi nu în ultimul rând "munca" efectiv prestată de către avocat în cauza respectivă.

Anonim spunea...

Buna ziua,
Am o fetita in clasa 4 in urma cu 2 ani m-am despartit de sot, copilul a ramas in grija mea pensia alimentara fiind de 150 ron insa acum am hotarat sa il chem in instanta pentru a mari pensia alimentara.
Am consultat un avocat din oficiu acesta mia cerut suma de 500 ron pentru cheltuieli de judecata la care mi sa dat si chitanta.
Avocatul spunandu-mi ca cheltuielile vor fi recuperate de la sot intrebarea este daca este adevarat ceea ce mi sa comunicat

Raluca spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Raluca spunea...

Bună ziua,
Într-adevăr, dacă aţi primit chitanţă pentru suma achitată cu titlu de onorariu, dacă aceasta se va depune, dacă solicitaţi obligarea pârâtului la plata tuturor cheltuielilor de judecată în baza art.274 din Codul de procedură civilă şi dacă veţi câştiga atunci veţi fi rambursată.

Anonim spunea...

ce bine-i sa fii avocat!!
in intelegere cu clientul daca ai cistigat -pe proceduri ca asa-i spilul acum-treci in chitante sume fara numar, indiferent cat ai "transpirat" pentru cauza si cat ai lucrat sa pui in ordine cliseele pentru proces, si chiar daca platesti (cine verifica declaratiile de venit) impozitul pe venit, tot iti ramane peschesul gros!!
oricum pacalicii de judecatori nu cenzureaza in nici un fel onorariile "colegilor" ca doar sunt minuta in manuta cu ei si au si ei o seama de rubedenii in casta!!!
CEDO ce parere ai de liberul acces la justitie, si la aprobarea cheltuielilor in functie de rezonabilitatea si credi bilitatea lor??
in romanica salariile sunt de mizerie si violurile la care este supusa coana justitia sunt fara numar.....!!!

 
Opinii Juridice © 2008. Design by Pocket