marți, decembrie 22

Urare

marți, decembrie 22

Ce anume să vă urez?Vă urez să aveţi răgaz să vă bucuraţi de aceste sărbători...


precum şiPetrecere frumoasă!


duminică, decembrie 13

Lipsa de interes sau ignoranţa. Excepţia

duminică, decembrie 13


What you don't know won't hurt you, spun americanii.


Ce nu ştii nu te poate supăra.

Sau...poate?

Mă gândeam că, într-adevăr, există situaţii în care este mai bine să nu ştii.

Să nu ştii ce bagi în gură, câte E-uri, Z-uri şi CXQW-uri are mâncarea de pe rafturi.

Să nu ştii la ce sunt folosiţi propriu-zis banii din impozitul pe care îl plăteşti, câte vile, maşine, piscine şi blondine sponsorizezi.

Să nu ştii ce face bărbatul sau nevasta când joacă în deplasare în interes de serviciu.

Să nu ştii cum se numără voturile, câţi saci, oameni de paie şi hârtie se fabrică într-o noapte.


Cu toate astea, mă întreb. Sau totuşi poate?

Era şi un film, pe tema asta, ...Ştiu ce ai făcut astă vară, cu o evidentă reeditare.

Filmul se vroia a fi de groază, pentru că dacă ştii ce a făcut astă vară, şansele să te ia groaza sunt de 100%, chiar şi într-o variantă optimistă de interpretare.

Binecuvântată fie ignoranţa, ignorată fie evidenţa.

Ce nu ştim, nu ne poate afecta.

Sau totuşi poate?


Pentru că tot venii vorba despre dulcea ignoranţă...

Săptămâna aceasta, într-o dimineaţă, la ora 4, atunci când cafeaua are parfumul vexant, excepţiile procesuale par a fi... lipsite de interes.


Prin acţiunea introductivă în instanţă, reclamanta a solicitat instanţei, în contradictoriu cu trei pârâţi, să pronunţe o hotărâre prin care să constate calitatea de moștenitori legali a părţilor, în cotele determinate de lege, fără însă a se raporta la o masă succesorală.

Revenind la excepţia lipsei de interes, este de precizat faptul că una dintre condiţiile de exercitare ale acţiunii civile se referă la NECESITATEA EXISTENŢEI UNUI INTERES, adică a unui FOLOS PRACTIC urmărit de cel ce a pus în mişcare acţiunea civilă.


Printre altele, INTERESUL JURIDIC trebuie să fie NĂSCUT ŞI ACTUAL, deci trebuie să existe în momentul în care se exercită acţiunea civilă, în sensul că partea s-ar expune la un prejudiciu numai dacă nu ar recurge în acel moment la acţiune, în forma concretă de manifestare a acţiunii.

Această cerinţă trebuie să se verifice şi ipoteza cererilor în constatare.

De altfel, potrivit opiniilor exprimate în doctrină şi în jurisprudenţă, interesul judiciar, este o condiţie necesară pentru dobândirea calităţii de parte în procesul civil şi se concretizează în folosul material ori moral pe care l-ar putea obţine oricare dintre părţi de pe urma activităţii judiciare pe care in-tenţionează sa o desfăşoare.


În procesul civil nu poate fi invocat un interes oarecare, ci acesta trebuie sa fie legitim, personal – adică propriu celui ce promovează acţiunea civila, născut şi actual – respectiv un interes care se afla în fiinţă la data promovării acţiunii civile şi pe tot timpul exercitării acesteia.

S-a apreciat în consecinţă că interesul promovării acţiunii nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în sensul că nu este actual, personal si direct, deoarece nu există nici un folos practic pentru cel care a pus în mişcare acţiunea civilă, AŞA CUM A FOST FORMULATĂ.

Interesul nu se justifică nici din perspectiva unei vocaţii, cum este, de exemplu, vocaţia de a accede la cumpărarea bunului imobil, în ipoteza în care, ca efect al constatării nulităţii dispoziţiei de restituire în natură, acesta ar revenii în administrarea unităţii administrativ – teritoriale, ci trebuie, ca element al acţiunii civile să fie actual, deci născut.

În condiţiile în care dezbaterea unei succesiuni NU se face asupra unei MASE SUCCESORALE, care este interesul practic al determinării cotelor indivize?

Care este folosul practic în promovarea unei astfel de proceduri judiciare?


Or, potrivit jurisprudenţei în materie s-a apreciat că reclamanta NU justifică un interes în promovarea acţiunii, întrucât admiterea acesteia NU îi aduce un folos practic.


În concluzie, atât timp cât reclamanta a înţeles să solicite instanţei să constatate faptul că este titulara unei cote de 1/4 din „NIMIC”, se impune admiterea excepţiei lipsei de interes, neexistând nici un folos practic în formularea acţiunii.


Sunt eu sau doar cafeaua de vină?

 
Opinii Juridice © 2008. Design by Pocket