duminică, mai 24

Bilanţul de partaj. Divizarea şi lichidarea societăţilor comerciale

duminică, mai 24
Cine a spus că evaluările personale trebuie făcute doar „de Anul Nou”? Rezoluții pentru un an nou?...hmmm. Comod.
Eu zic că o rezoluție de duminică nu este cu nimic mai prejos.
Eu azi m-am bucurat de soare și aer cum nu am mai făcut-o de mult.
Mi-am dat seama că sunt o norocoasă
. Dacă nu din alt motiv, doar pentru că tata este fan Rolling Stones și Marihien (așa îi spuneam noi Daciei 1300) avea casetofon Blaupunkt. Satisfaction-Jumping Jack Flash, Paint it black, Red Rooster...şi de la capăt. Dacă nu din alt motiv, doar pentru că mama preferă brăţările de argint și bunul simț.
...sunt o norocoasă!


Vis-a-vis de evaluările pe care le parcurgem, fie că dorim sau nu, fie că nu ne place rezultatul, fie că suntem norocoși...să trecem la tema juridică a acestei postări.
Ați văzut ce frumos e afară?
Pardon. Concentrila!

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor (actualul Minister al Economiei și Finanțelor, asta că tot mi se reproşează că sunt prea tehnică. Prostii! :)) nr.1376/2004, publicat în Monitorul Oficial al României nr.1012 din 3 noiembrie 2004, au fost aprobate Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale și tratamentul fiscal al acestora.

Vorbind despre dizolvare din punct de vedere juridic...dizolvarea societăților comerciale este reglementată de art.227-237 ind.1 din Legea nr.31/1990, republicată și cu cele 1001 de modificări şi completări ulterioare și denumită în continuare LSC.
Să începem cu lucrurile plate, nu? De genul: încetarea existenței societăților comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a două etape: dizolvarea și lichidarea.
Există mai multe operațiuni necesare a fi efectuate în situația dizolvării unei societăţi comerciale, cu câteva excepții cum ar fi, spre exemplu, atunci când societatea se dizolvă potrivit modului prevăzut la art. 227 alin. (1) lit. f) din LSC și se referă la:
-inventarierea și evaluarea elementelor de activ și de pasiv, potrivit Legii contabilității nr.82/1991, evident, re-re-re-republicată și a normelor și reglementărilor contabile și înregistrarea rezultatelor inventarierii și ale evaluării;
-întocmirea situațiilor financiare;
-adoptarea de către Adunarea generală a acționarilor sau a asociaților a unei hotărâri prin care se stabilesc operațiunile care urmează să fie efectuate de către lichidator în numele societății comerciale;
-valorificarea elementelor de activ, cum ar fi spre exemplu vânzarea imobilizărilor şi a stocurilor, recuperarea creanțelor, încasarea investițiilor financiare pe termen scurt, etc.;
-cu titlul opțional (Ha.Ha.Ha) achitarea datoriilor către bugetul de stat și către ceilalți creditori;
-stabilirea rezultatului lichidării, adică + sau -, profit sau pierdere;
-calcularea, reținerea și virarea impozitului pe profit/venit și a impozitului pe dividende în urma acțiunii de dizolvare/lichidare;
-întocmirea bilanțului de partaj. De lege ferenda, cred că această terminologie ar trebui adoptată şi în ceea ce privește desfacerea căsătoriei, chiar dacă soții ajung să își împartă scrumiere și tacâmuri „de la mama” .
-efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societății comerciale, rezultat din lichidarea societății comerciale, în funcție de: prevederile actului constitutiv, sau hotărârea adunării generale a acționarilor/asociațiilor, sau cota de participare la capitalul social a fiecăruia (!).
Partajul constă în împărțirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, între acționarii sau asociații societății comerciale.

Activitatea societății va fi subordonată exigențelor lichidării, scopul nefiind realizarea de beneficii, ci realizarea finalităților lichidării. Administratorii societății sunt înlocuiți cu lichidatorii, această acțiune reclamând îndeplinirea unor formalități de publicitate. Odată cu predarea gestiunii către lichidatori, adunarea generală își încetează existența.

La data întocmirii bilanțului de divizare, diferențele de curs valutar dintre cursul de schimb de la această dată și cursul de schimb de la data înregistrării în
contabilitate, rezultate din evaluarea disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie se înregistrează în conturile de venituri și cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.
Creanțele și datoriile în valută se evaluează pe baza cursului de schimb în vigoare la data întocmirii bilanțului de divizare. Diferențele de curs valutar,
favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valuta ori față de cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare i cursul de schimb de la data întocmirii bilanțului se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar,
după caz.
Operațiunile care au loc după data întocmirii bilanțului de divizare se efectuează numai cu aprobarea acestora de către societățile care primesc prin divizare elementele de activ și de pasiv, dacă este cazul.
Activitățile respective vor fi evidențiate în contabilitatea societății care se divizează și vor fi avute în vedere la întocmirea documentelor privind protocolul de predare-primire și balanța de verificare.
Societățile care se divizează și care au înregistrat pierdere contabilă vor stipula în documentele de divizare încheiate între părți modalitățile de acoperire a pierderii.
În situația în care societatea comercială care se lichidează are pierdere contabilă care nu poate fi acoperită cu ocazia lichidării, modalitatea de acoperire a acesteia va fi cea prevazuta în hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, în vederea întocmirii situațiilor financiare finale.
Societăților comerciale care își încetează existența prin divizare și care au activ net, capitaluri proprii negative li se preiau elementele de activ și de pasiv fără emisiune de acțiuni.
Societățile comerciale care se află în lichidare vor depune în mod obligatoriu declarațiile prevăzute în mod imperativ de lege, cum ar fi: declarația de impozit, asigurări de sănătate, fond de șomaj etc. Acestea se semnează de lichidator.


TOP 5 ROLLING STONES
1. Give me shelter
2. Brown sugar
3. Red rooster
4. Miss you
5. Sympathy for the devil

Şi pentru a echilibra balanța, bonus track: Mick Jagger: God gave me everything I want :))

3 comentarii:

Marius spunea...

Esti prea tehnica ! :)

Richard spunea...

Rod Stewart nu?

Richard spunea...

Ti-am trimis seagrass pe email.Aia de pe blog am manipulat-o nitel.

 
Opinii Juridice © 2008. Design by Pocket