marți, decembrie 23

Ştiaţi că...?

marți, decembrie 23

Cluburile Sportive

Forme distincte de persoane juridice reglementate sub aceeaşi denumire (!?)

I. În condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, clubul este o asociaţie, persoană juridică de drept privat făra scop patrimonial. În consecinţă, este obligatoriu ca în denumirea persoanei juridice să apară denumirea de club, ţinând cont de faptul că asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică, iar asociaţiile nu sunt structuri sportive. Clubul se poate constitui ca o structură mono-sportivă sau poli-sportivă. Scopul Clubului îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive într-una sau mai multe ramuri de sport, respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi, participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora.
Cluburile sportive nu pot avea în scopul pentru care s-au înfiinţat, activităţi aparţinând altor domenii de activitate.
Acestea pot înfiinţa secţii pe ramură de sport şi de asemenea şi societăţi comerciale. Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului clubului.
Pot, de asemenea, să desfăşoare orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

II. Cluburile sportive, persoane juridice de drept public, sunt înfiinţate, potrivit dispoziţiilor art.29 şi art.30 din Legea nr.69/2000 e educaţiei fizice şi a sportului, ca instituţii publice în subordinea organelor administraţiei de stat, şi au drept obiect de activitate: performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.
Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţă gratuită imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive.Bazele şi instalaţiile sportive primite spre administrare şi folosinţă sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Sport.
În consecinţă actul de înfiinţare îl constituie actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale, respectiv ordin de ministru, ordin sau decizie de preşedinte, hotărâre de Consiliu Judeţean, Consiliu Local etc., iar actul de funcţionare îl constituie regulamentul de organizare şi funcţionare.

III. Cluburile sportive, organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni se înfiinţează în conformitate cu dispoziţiile art. 31 si art. 32 din Legea nr.69/2000, precum si cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.
Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, care au obţinut licenţa din partea federaţiei sportive naţionale, emisă în conformitate cu regulamentele federaţiilor internaţionale pe ramura de sport.
Cluburile sportive profesioniste se organizează numai pentru o singură disciplină sportivă.
Ramurile de sport, precum şi condiţiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Agenţia Naţională pentru Sport, la propunerea federaţiilor sportive naţionale.

În prezent în România, vă vine sau nu să credeţi, sunt recunoscute ca ramuri de sport profesioniste: fotbalul, boxul şi handbalul, iar rugby-ul se „pregăteşte”. Recunoasterea ca ramura sportivă are o importanţă deosebită prin atragerea mult mai uşoară a investitorilor privaţi.
Mai mult decât atât, sportivul profesionist beneficiază de carte de munca şi de alte facilităţi economice pe care ca amator sau ca practicant al sportului amator nu le are: pensie, asistenţă medicală în baza contractului, recunoaşterea unui venit stabil din sportul practicat, etc.

1 comentarii:

Anonim spunea...

Pertinenta analiza ta!

O singura dilema imi ramane: cine recunoaste drept "profesionista" o anumita ramura de sport?

Ma preocupa o anumita problematica in materie, insa am sa revin dupa ce trec mai atent prin filtrul propriei mele gandiri aspecte ce-mi sunt inca neclare...

 
Opinii Juridice © 2008. Design by Pocket