duminică, februarie 5

THE BARE NECESSITIES. "Noul" Cod civil.

duminică, februarie 5
Sau despre strictul NECESAR.
Bine…recunosc că în ultima vreme atenţia mi-a fost deturnată.
A fost însă NECESAR să revin.
În mod evident nu îmi pot propune, nefiind de specialitate, o analiză a Piramidei lui Abraham Maslow sau a modului în care a ierarhizat nevoile omului.
Nevoi primare, de siguranţă, de iubire şi apartenenţă, stimă şi, în final, de auto-realizare sau de auto-actualizare, acestea din urmă rezultând din plăcerea instinctivă a omului de a fructifica la maxim capacităţile cu care este înzestrat, pentru a deveni din ce în ce mai bun. ...Ideal, nu?
Sunt câteva „nevoi” problematice în sensul că, din punctul meu de vedere, nu sunt ierarhizate corect şi migrează către caracterizarea primară.
Lăsând de-o parte ipocrizia, este evident că lista mea de nevoi primare nu este mai scurtă decât a majorităţii, dar este cu siguranţă mai lungă decât cea a bunicilor mei, spre exemplu...nevoia "primară" de internet :)
Problema este şi una de sinceritate.
De ce anume recunosc sau nu că aş avea nevoie.
Shhhhh…mai multe nu pot să spun…pentru că am nevoie de intimitate.

Ceea ce pot însă să vă dezvălui şi ceea ce reprezintă şi motivul, e adevărat, nu exclusiv, al acestei postări sunt nişte legături MAI MULT DECÂT UTILE, pe care le-am descoperit recent şi din greşeală.
Se referă la „NOUL” Cod civil. DE STRICTĂ NECESITATE.

După aproape doi ani de la adoptarea lui, NCC a fost modificat prin Legea nr.7/2011pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.
Printre categoriile de „noi” prevederi sunt incluse: dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a textelor din cod, dispoziţii de modificare şi completare a textelor din NCC şi dispoziţii de modificare şi completare a diferitelor legi speciale, incidente instituţiilor di Codul civil.

ASTFEL despre:
-PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ - dispoziţii generale;
-CURSUL PRESCRIPŢIEI;
-ÎNCETAREA PRESCRIPŢIEI;
-SUSPENDAREA PRESCRIPŢIEI;
-PARTAJUL;
-CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE;
-ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI- condiţii de fond;
-DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPIETATE;
-CLAUZA PENALĂ;
-ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE;
-IMPREVIZIUNEA;
-PROPRIETATEA PERIODICĂ;
-PROPRIETATEA COMUNĂ;
-DREPTURILE PERSONALITĂŢII;
-APĂRAREA DREPTRUILOR NEPATRIMONIALE;
-TRANSMISIUNEA MOŞTENIRII;
-TESTAMENTUL;
-NEDEMNITATEA SUCCESORALĂ;
-GAJUL;
-LOGODNA;
-RĂSPUNDEREA PENTRU FAPTA ALTUIA;
-RĂSPUNDEREA PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT DE ANIMALE SAU DE LUCRURI;
-FIDUCIA;
-CONSILIUL DE FAMILIE;
-CONVENŢIA MATRIMONIALĂ;
-DIVORŢUL;
-EXERCITAREA AUTORITĂŢII PĂRINTEŞTI DUPĂ DIVORŢ;

1 comentarii:

Raluca spunea...

Pentru King Julien...se poate comenta pe blog :D

 
Opinii Juridice © 2008. Design by Pocket